Neveléstudományi Intézet

Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont

Oktatási feladatok:
- A Központ feladata a pedagógia alapszak (BA) gondozása: az oktatás megszervezése, oktatási teendők ellátása.
- A neveléstudományi mesterképzési szak (MA) és a tanári mesterképzés pedagógiatanári szakképzettségi területének gondozása, oktatásával és szervezésével kapcsolatos teendők ellátása.
- Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok gondozása, az oktatás megszervezése.
- Felsőfokú szakképzési programok FSZ programok beírása, gondozása, az oktatás megszervezése és ellátása.

Kutatási feladatok:
- A pedagógusképzés fejlesztését szolgáló kutatások folytatása.
- Felsőoktatás-pedagógiai akciókutatások végzése.
- A Zsolnai-féle pedagógiai rendszer alapozását és fejlesztését szolgáló olvasáspedagógiai, tudomány-rendszerezéstani és metatudományos kutatások folytatása.
- Tudománypedagógiai akciókutatások folytatása a közoktatás számára.

Fejlesztési feladatok:
- Felsőfokú szakképzési programok alapítási és indítási dokumentumainak kifejlesztése, majd az egyetem Szenátusának a jóváhagyás után a szakok oktatásba történő bevezetése.
- Új szakok kimunkálása.

Internetes folyóirat (Scientia Pannonica) szerkesztése.
Könyvkiadás: a Neveléstudományi Intézetben született kutatási eredmények, fejlesztési produktumok megjelentetése.
A régebben Pápán, most Veszprémben, az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban megtalálható könyvtár fejlesztéséhez, működtetéséhez szaktanácsadás nyújtása.