Neveléstudományi Intézet

A Zsolnai József Archívum, Dokumentumtár és Kutatóközpont (ZsJADK)

A Zsolnai József Archívum, Dokumentumtár és Kutatóközpont megalapítása egy már megkezdett munka kiszélesítése és továbbfejlesztése. A Neveléstudományi Intézetben külön Zsolnai gyűjtemény van, amely az eddig begyűjtött dokumentumokat, kiadványokat elkülönülten kezeli. Megjelent 2006-ban a 71 év 855 tétele (összeállította Györe Géza) című Zsolnai József-bibliográfia, amely az életművet 2006-ig dolgozza fel. Megkezdtük a Zsolnai József Művei sorozat kiadását is (eddig három kötet jelent meg). Ennek a fontos munkának a folytatására van szükség, hogy a még fellelhető dokumentumok ne vesszenek el, és szóbeli visszaemlékezések összegyűjtése sem várathat magára. Ennek a feladatnak az elvégzéséhez legmegfelelőbb, ha egy szakosodott központ, megfelelő szakemberrel végzi vállalását.
Pontokba szedve a következőképpen építhető fel a ZsJADK.
 Cél és feladat:
a)      A Zsolnai-életmű dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, publikálása.
b)      Az ÉKP és NYIK programban készült taneszközök begyűjtése, feldolgozása, jegyzékének elkészítése.
c)      A PSZM projekt keretében megjelent kötetek összegyűjtése és annotált bibliográfiájának elkészítése.
d)      A Neveléstudományi Intézet tulajdonát képező irattári anyag (különböző kutatások dokumentumai, a törökbálinti kísérleti iskola kutatással kapcsolatos dokumentumai stb.) rendezése és feldolgozása.
e)      A Pannon Egyetem keretében működött neveléstudományi doktori program dokumentumainak begyűjtése, történetének megírása, az ebben a doktori iskolában minősítést szerzett kollégák karrierjének követése.
f)       Zsolnai József életével kapcsolatos dokumentumok és tárgyak begyűjtése, megőrzése és bemutatása (Zsolnai József emlékszoba berendezése a ZsJADK székhelyén).
g)      Zsolnai József által idézett művek jegyzékének elkészítése.
h)      Zsolnai József életmű megszerkesztése és kiadása papíralapú és elektronikus formában (kb. 30-35 kötet).
i)        Zsolnai József biobibliográfiájának megszerkesztése és kiadása.
j)        Szóbeli visszaemlékezések, interjúk készítése a Zsolnai-pedagógia kidolgozásában és alkalmazásában résztvevő személyekkel.
k)      A Zsolnai-pedagógia recepciójának dokumentumai begyűjtése, archiválása és publikálása és az idézetségi lista elkészítése.
l)        Forráskutatások végzése a Zsolnai-életmű további kutatásaihoz (pl. az életmű helye a magyar neveléstudományban, a Zsolnai-pedagógia előzményei, Zsolnai József szerepe a magyar oktatáspolitikában stb.).
m)    Zsolnai József emlékkonferencia szervezése.
n)      Kapcsolattartás a Zsolnai-emlékhelyekkel és bekapcsolódás azok gondozásába.
o)      Honlap üzemeltetése a Zsolnai-pedagógia és a ZsJADK munkájának bemutatása érdekében (elektronikus könyvtár, on-line folyóirat stb.).