Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Neveléstudományi Intézet

Szélesné Dr. Ferencz Edit tanárnő a 2018-as év tavaszán Filmklub foglalkozásokat tartott.

A levetített filemk a következők voltak:

2018. 03. 28. 17. 30 – Beszélgetések a pszichoanalízisről • A pszichoanalízisről szóló filmekben hazai szakemberek (pl. Buda Béla, Erős Ferenc, Pléh Csaba, Vikár György…) értelmezik a lélekelemzés hatását az emberi lélekről való gondolkodásra, a szellemtudományokra, kultúrára.

2018. 04. 11. 17. 30 – C. G. Jung elmélete • A Carl Gustav Jung munkásságát bemutató dokumentumfilm középpontjában a "kollektív tudattalan" megértése állt, tágítva a szempontrendszert, ami a személyiség viselkedésének kultúr-antropológiai vonatkozásait is vizsgálta.

2018. 04. 18. 17. 30 – A veszélyes módszer (Játékfilm) • A pszichoanalízis tudománytörténetéhez tartozik az a folyamat is, ahogyan az elméletalkotók személyes élettörténete zajlik. Az elmélet és módszertan kidolgozása, tökéletesítése, saját érzés-élményviláguk, viselkedésük folyamatos reflexióját követelte. Így professzionalizálódott a pszichoterápia. A film C. G. Jung, S. Freud, és Sabina Spilrein személyes kapcsolatain keresztül mutatja be az analitikus módszerre és a pszichoanalízis történetére vonatkozó hatásokat.

2018. 04. 25. 17. 30 – C. Rogers terápiája: Átlagemberek (Játékfilm) • Az „Átlagemberek” c. dráma a C. Rogers által kidolgozott személyközpontú elmélet és pszichoterápiás módszert illusztrálja, egy családi és serdülőkori krízis bonyolult és mélyen megindító történetén keresztül.

2018. 05. 03. 17. 30 – Csíkszentmihályi Mihály beszél az elméletéről • Az interjúban Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív pszichológia vezető gondolkodója, mutatja be a flow elméletét és értelmezi a jelenséget.

2018. 05. 09. 17. 30 – „Szabad szerda” (Játékfilm) • A film a családi rendszer sajátosságait vizsgálja különböző családtípusok bemutatásával. Megjelenik az iskolai nevelés és a családi nevelés attitűdjeinek különbözősége is. Izgalmas kérdés, hogy a felnőttek személyes életritmusa hogyan hangolható össze a gyermekekével.

Helyszín: E/16. Programvezető: Szélesné dr. Ferencz Edit

 Beszámoló a Filmklubról 

A megtartott program célja volt, a személyiséglélektan témaköreihez kapcsolódó filmalkotások bemutatása, a fókuszba kerülő pszichológiai jelenségek értelmezése, következtetések levonása a pedagógus mesterségre. Betekintést kaphattak a hallgatók a személyiségfejlődés folyamatába, a szocializációt meghatározó tényezők rendszerébe és az interperszonális dinamikába.
A filmek megtekintése utáni izgalmas beszélgetéseken a résztvevők (alkalmanként 1-2 diák és a programvezető) megosztották egymással a filmek témáival kapcsolatos véleményeiket, érzéseiket, személyes tapasztalatikat.

 

Alkategóriák